eshop muj-kompas.cz


Rozhovor s Alešem Kalinou

Work/Life Balance – rovnováha mezi pracovním a osobním životem se stává novou strategií manažerů

Work/Life balance neboli rovnováha mezi pracovním a osobním životem začíná být poslední dobou i mezi českými manažery žhavým tématem. Zejména u osob na nejvyšších pozicích s obrovskými zodpovědnostmi se ukazuje, že mají-li dosahovat dlouhodobě kvalitních výsledků a být úspěšní, jen vysoké pracovní nasazení nestačí. Člověk není počítač a ti, kteří si to uvědomují, začínají používat služby koučů, kteří se na tuto oblast specializují. Jedním z odborníků, kteří se tímto tématem již delší dobu zabývají, je Aleš Kalina, na kterém obdivuji kromě jeho neoddiskutovatelných odborných a manažerských kvalit především to, že je vždycky příjemný, usměvavý a v pohodě. Máme tedy naději, že Work/Life balance není jen utopie?

Jak byste popsal WLB a je to opravdu takový problém, jak se mezi manažery traduje?

Work Life Balance life style ocení každý, kdo prožil totální stres při své práci. Jde o soubor návyků a dohod se sebou samým vedoucí k hlubšímu prožívání vlastních hodnot a s tím spojené pohody a pocitů celkové rovnováhy.

Máte s tím nějakou osobní zkušenost?

Opravdovou zkušenost neuděláte najednou. Jde o postupný proces uvědomování si určité skutečnosti, jež aplikováním do života dostává svůj specifický tvar. Vždy mi připadalo, že pouhé pracovní nasazení se míjí smyslem. Je častokrát jenom zastřením strachu z prázdnoty a touhy po vyniknutí. Prosazoval jsem myšlenku manažerského uvědomění vyšších principů řízení a hlásal, že manažer trávící na pracovišti déle než 5 hodin, nepochopil svoji funkci a měl by být vystřídán. Je přece placen za kreativní činnost a vytváření pohodového prostředí. Vedoucí pracovník, lopotně ohnutý za pracovním stolem 12 hodin denně, se k těmto principům nikdy nedostane.

Touha po rovnováze životních hodnot mě vždy tlačila ke zkoumání vznikajících jevů v mé hlavě, až jsem dospěl k názoru, či životní filosofii, jež svými zásadami vede člověka k pocitu harmonie a pohody.

V čem spočívá princip koučinku v oblasti WLB?

V podstatě jde o koučink nebo budu raději mluvit o utvoření důvěrného partnerství pro rozhovory v oblasti mezilidských vztahů, smyslu a nalezení práce na míru, získávání, zhodnocování a používání peněz a konečně o udržování zdraví našeho těla. Jde o odhalení, popsání a odstranění stresových faktorů způsobujících deprese a jiné nepříjemné pocity dané přirozenou činností mozku, který mimo dosah našeho vědomí provádí až 60 000 sekvencí denně. Tak pomocí seminářů i osobních důvěrných setkání budujeme osobnost s vyšší úrovní chápání reality i sebe sama což v konečném důsledku vede k rovnováze bytosti a k celkovému pocitu blaha a spokojenosti.

Má koučink WLB vliv na výkonnost? Chápu benefit pro manažera, ale co může přinést firmě?

Je nezbytně nutné, aby myšlenky o WLB pochopilo nejdříve vedení firmy. Těžko bude zcela odpočinutý podřízený popisovat své báječné pocity v sauně svému přepracovanému nadřízenému, který pod návalem stresu z nedokončených úkolů vidí pouze práci a nic jiného než práci. Jeho vidina odpočinku lehce prosvítá po absolvování ještě několikahodinového maratonu povinností a telefonátů a v takovém stavu není radno tohoto člověka dráždit svým pocitem rovnováhy. Pokud je ale myšlenka WLB nejprve přijata pomazanými, přinese do firmy dalekosáhlé účinky. V první řadě se objeví zvýšení efektivnosti, přijdou nové nápady, zlepší se mezilidská komunikace, ubude výpovědí, celkové naštvanosti a interního dusna. Tak například, pokud podřízení mají pohodového šéfa, zvedne se účinnost oddělení až o 30%. Jak? Energie promrhaná přemýšlením a nekonečnými diskuzemi na chodbě o šéfových chybách se přirozeně transformuje do vyšší výkonnosti a kreativity.

Co můžete doporučit lidem, kteří se o oblast WLB zajímají?

Nezačínat sám. Osobní předsevzetí v této oblasti nemají dlouhého trvání a poněvadž jde o celkovou změnu návyků a postojů, je nanejvýš správné poradit se s odborníkem, popřípadě si jej na nějakou dobu „půjčit“. Vždyť jde přece o vás! Investice do vlastní pohody se vždy příjemně projeví jak u osobnosti samé, tak i u ostatních spolupracovníků.

Objednejte si komplexní audio program Aleše Kaliny a Lenky Černé o talentu

Objednejte si DVD záznam z přednášky Aleše Kaliny „Odhalte svůj talent“

Objednejte si CD Aleše Kaliny „Základní principy výchovy dětí“

Objednejte si nové CD Aleše Kaliny „7 kroků k získání bohatství“

Objednejte si praktické CD Aleše Kaliny o Emočních rovnicích
Objednejte si motivační CD Aleše Kaliny-
„I ty se můžeš cítit dobře“
Objednejte si DVD Aleše Kaliny o vztazích-
Jak utvářet vztah podle svých představ
Objednejte si DVD Aleše Kaliny-
Odhalte své Emoční rovnice a zbavte se tak nepříjemných myšlenek
Objednejte si praktické CD Aleše Kaliny „Time management 21. století“

Sdílet na Facebooku

Doporučujeme:  Muj-kompas.cz | CD Time management | CD o výchově dětí | DVD o talentu | DVD o dobrém pocitu | Životní partner | DVD finance | Jak zbohatnout | | Dobrý pocit | Léčba deprese | Partnerske vztahy | Emocni-rovnice.cz
Copyright © 2013  MindSoft s.r.o. Ochrana osobních údajů | RSS