eshop muj-kompas.cz


Rozhodni se pro osobní změnu napsal: Aleš Kalina


Každý se chce ve svém životě někam dostat a má před sebou své vlastní cíle a sny. K jejich dosažení ale bude muset projít osobní přeměnou a ta se nedá udělat naráz. Osobní růst je cesta, cesta s konkrétním cílem.

Krůček po krůčku směřujeme postupně ke svému cíli. Jistě se na cestě setkáme s nepříjemnými zážitky, s neochotou pokračovat, s úbytkem sil. Každý to zná. Ale je to právě vytyčený cíl, na který upřeně hledíme, jenž nás vede přes napadané překážky.

Hlavní myšlenky o osobním růstu:

Za prvé, každý je pozván na cestu osobní proměny, k vyšším cílům a novým prožitkům, ale málo kdo toto povolání přijme. Zdá se mi, že ti, kteří již na tuto cestu nastoupili a pokračují, mohou spatřit až kam je možné se dostat a jsou schopni si pokládat vyzývavé otázky, které si většina lidí nikdy nepoloží… Co, když se rozhodnu dosáhnout vyšší cíle? Co když půjdu rovnou za svými sny? Co když mohu změnit některé ze svých nepříjemných vlastností a pocitů? Co když mohu změnit životy lidí kolem sebe? Pokládáním si těchto otázek si začínáme uvědomovat svoji kapacitu dostat se jinam, začít žít jinak a cítit se lépe. Je tomu tak, osobním růstem se nám otevírá nový svět možností, jak pro nás samotné tak i pro všechny v našem okolí.

Za druhé, osobní růst vyžaduje plán. Častokrát říkám, že všechny dobré věci v životě a jejich dosahování vyžadují plout jakoby proti proudu, vyžadují znalosti a jistou dávku sebezapření a jasnou znalost cíle, zatímco jít s proudem, zůstat stejný a o nic neusilovat, je tak jednoduché a bezstarostné. Potřebujeme mapu, která nám pomůže se dostat tam, kam potřebujeme a chceme být.

Za třetí, osobní růst závisí na našem okolí a jeho vlivu na nás. Vše kolem nás nás ovlivňuje. Co čteme, na co se díváme, s kým si povídáme a koho posloucháme, s kým trávíme čas. To vše má svůj vliv na způsob, jak vidíme svět kolem nás, své vztahy a příležitosti a hlavně jaký názor máme sami na sebe. Náš mozek pracuje na základě informací, které má k dispozici a to jsou z velké míry data, které mu tam vkládáme my sami.

Za čtvrté, osobní růst je závislý na ochotě se učit a vzdělávat se.

Za páté, na cestě za osobním proměnou bychom si měli stanovit jednotlivé menší cíle, kdy se po jejich dosažení řádně odměníme. Každá dobrá investice bývá odměňována ziskem. Samozřejmě, že naší největší odměnou bude ta nová osobnost, kterou se staneme, nové zážitky, které budeme moci prožívat a noví lidé, se kterými se budeme moci stýkat. Určitě bych ale doporučil, udělit sám sobě za dosažení stanoveného bodu růstu, příjemnou oslavu. Odměnit se za dosažené výsledky, prožít vlastní ohodnocení jako výborné a řádně se za to odměnit, je nesmírně příjemné a dodává sílu a odhodlanost k dalšímu růstu a novým cílům.

Každý, kdo chce začíst růst, cítí potřebu růstu. Cítí vlastní nedostatečnost se postavit některým výzvám tváří v tvář a vyhrát. Cítí, že určitě je cesta k vítězství, ale současně naráží na sebe sama a nechuť danou překážku překonat. Touha se učit vede studenta k připravenosti naslouchat. Už staré přísloví říká: „Když je žák připraven, učitel se náhle objeví“. Naše připravenost a touha nás často vede ke čtení a čtení je jednou z nejefektivnějších cest k dosahování dalších poznatků. Otevírá nám nové dveře a objasňuje tajemství. Odhaluje cesty úspěšných lidí a motivuje nás k podobným výkonům. Vše, co potřebujeme k dosažení úspěchu a lepších věcí v životě, již je někde napsáno.

Osobní růst zasahuje a ovlivňuje všechny oblasti našeho života. Někteří lidé chtějí zbohatnout a zapomínají na ostatní oblasti života. Jiní zase v honbě za zdravím ignorují jiné výzvy. Rozvoj osobnosti vždy bude zasahovat a ovlivňovat celou osobnost a její prožitky, bude součástí procesu budování rovnováhy prožitků a aktivit. 

 

Rozhodnutí se projít školou osobního růstu vyžaduje několik vlastností:

- Vytvořit si plán

- Disciplínu se tohoto plánu držet

- Pravidelně vykonávat naplánované akce

 

ÚKOLY

1. Napište si tři knihy, které jste četli v minulosti, jež na vás pozitivně zapůsobily a tři knihy, které byste chtěli přečíst. Knihy, které vás motivují a přivádějí k novým výhledům a možnostem. Pro těchto šest knih si stanovte denní režim čtení. Můj návrh pro ty, kteří nevědí, jaké knihy si vybrat je:

Napoleon Hill—Myšlením k bohatství

Robert Kiyosaki– Chudý táta, bohatý táta

Anthony Robbins-Probuďte svou spící sílu

2. Vyberte si jednu oblast, ve které se cítíte nejslabší a stanovte si malé krůčky k jejímu vylepšení. Pokud jste slabí ve fyzické aktivitě, zkuste ujít 3 kilometry třikrát týdně apod.

3. Vyberte si jednu oblast, kde vám schází disciplína a pokuste se si osvojit jeden malý návyk k jejímu osvojení.

4. Oslavte dnes své rozhodnutí začít měnit svoji osobnost. Udělali jste velký krok! A jak říká Petr Novotný ve svých zásadách v Klubu dobré pohody: „Nezapomeňte se třikrát denně pochválit“, pochvalte se i vy za svá rozhodnutí za ochotu se vydat novým směrem a změnit se k lepšímu a hodnotnějšímu životu.

„Nikdo nemůže omezit tvůj růst, kromě tebe samotného. Jestliže chceš získat více, nauč se více. Budeš sice muset tvrději pracovat, ale tvé úsilí bude později bohatě odměněno.“ Tom Hopkins

Sdílet na Facebooku

Doporučujeme:  Muj-kompas.cz | CD Time management | CD o výchově dětí | DVD o talentu | DVD o dobrém pocitu | Životní partner | DVD finance | Jak zbohatnout | | Dobrý pocit | Léčba deprese | Partnerske vztahy | Emocni-rovnice.cz
Copyright © 2013  MindSoft s.r.o. Ochrana osobních údajů | RSS