eshop muj-kompas.cz


Recept na sebedůvěru napsal: Aleš Kalina


Každý z nás se v životě dostáváme do situací, kdy nevíme kudy kam a potřebujeme si dodat odvahy, že danou situaci zvládneme. Čtením následujících bodů každý den se vaše důvěra a odhodlanost naplnit stanovené cíle začne zvedat, což vám přispěje k celkovému pocitu pohody.

  • Vím, že je v mé moci dosáhnout mého životního cíle, a proto požaduji sám na sobě, abych vytrvale a neochvějně směřoval k jeho dosažení. Zde tímto slibuji, že učiním vše k jeho naplnění.
  • Uvědomuji si, že myšlenky převládající v mé mysli, se nakonec zhmotní v čin a postupně se přemění v reálnou věc. Proto budu denně půl hodiny soustředěně myslet na to, jakým člověkem se chci stát, abych si ve své mysli vytvořil jasnou představu.
  • Vím, že díky autosugesci si každá touha, kterou neustále zaměstnávám svou mysl, nakonec najde nějaký praktický prostředek ke svému naplnění. Proto zasvětím deset minut rozvíjení potřebné sebedůvěry.
  • Písemně jsem jasně zformuloval svůj hlavní životní cíl, o který nikdy nepřestanu usilovat, dokud nezískám dostatečnou sebedůvěru k jeho dosažení
  • Jsem si plně vědom, že žádný majetek ani postavení nemohou mít dlouhé trvání, jestliže nejsou získány na základě pravdy a spravedlnosti. Nebudu se proto podílet na žádných transakcích, které by mohly poškodit zúčastněné strany. Dosáhnu úspěchu tím, že k sobě budu přitahovat potřebné síly a využívat spolupráce s ostatními. Přesvědčím je, aby mi sloužili, a to tím, že budu ochoten sloužit jim. Zbavím se nenávisti, závisti, žárlivosti, sobectví a cynismu tím, že v sobě budu pěstovat lásku k celému lidstvu, protože vím, že negativní postoj k druhým mě nikdy nemůže dovést k úspěchu. Získám si důvěru lidí svojí vírou v ně i v sebe. Pod toto prohlášení se podepíšu, naučím se je nazpaměť a budu je jednou denně hlasitě přeříkávat, prodchnut vírou, že postupně ovlivní mé myšlenky a jednání tak, že se stanu soběstačným a úspěšným člověkem.

Jakým člověkem se chci stát?

  • Chci být bohatým člověkem
  • (Doplňte dále dle vašich představ)

Stáhni si PDF verzi

Sdílet na Facebooku

Doporučujeme:  Muj-kompas.cz | CD Time management | CD o výchově dětí | DVD o talentu | DVD o dobrém pocitu | Životní partner | DVD finance | Jak zbohatnout | | Dobrý pocit | Léčba deprese | Partnerske vztahy | Emocni-rovnice.cz
Copyright © 2013  MindSoft s.r.o. Ochrana osobních údajů | RSS