eshop muj-kompas.cz


Poznej sílu rozhodnutí napsal: Aleš Kalina

Jaká je tedy cesta do života plného moudrých  rozhodnutí a plných pocitů blaha? Jak mohu ve svém životě budovat příjemné vztahy, jenž mě budou naplňovat, jak najít práci, kde uplatním svůj potenciál  a rozvinu svůj talent, jak zařídím, abych se při každém pohledu na účet nebál a netrápil se stavem svých financí? Jak do svého kalendáře naplánovat správnou životosprávu, aby mé tělo nakonec nebylo odpadním místem všeho, co jsem nemoudře snědl a nevyběhal a nevycvičil?

Podobně jako všude kolem nás je vše vzájemně spojeno i naše životy jsou jednou velkou skládankou našich čtyřech komponent. Vše spolu vzájemně souvisí a ovlivňuje se a nakonec se promítne do našeho stavu dobré či špatné nálady, dlouhodobého pocitu pohody anebo právě naopak do neustávající duševní bolesti. Správné rozhodování ve čtyřech základních oblastech lidské činnosti je tedy zcela zásadní. Není možné dělat správná rozhodnutí v otázkách peněz a prožívat pocity uspokojení v této oblasti a zanedbávat otázku vztahů nebo zdraví. Zcela zákonitě se radost z úspěchu v penězích postupně promění v nepříjemné pocity depresí z dalších oblastí. Kolik jsme již viděli bohatých lidí zcela prázdných a s životy směřujícími k zániku, s neskonalou psychickou  bolestí?

Umění se správně rozhodovat a věnovat se všem čtyřem oblastem postupně a stále je tedy zásadní návyk, kterému se musíme naučit. A je-li rozhodování tak důležitým uměním, pojďme se na tento proces podívat trochu více. 

Schopnost se rozhodnout je proces, který vytváří naši budoucnost. To jak se rozhodneme dnes má zásadní vliv na způsob, jakým budeme prožívat zítřek. Ochablá rozhodovací schopnost přináší další nepříjemné pocity a pramení z nedostatku sebedůvěry vzít za svůj život plnou odpovědnost a stát se jedinečným jedincem s touhou naplnit své poslání a uplatnit svůj zcela jedinečný talent. Rozhodovací proces je funkcí mozku, jež posuzuje vždy proti sobě stojící kritéria s jediným vyhodnocovacím mechanismem. Dosáhnout maximálního pocitu blaha a vyvarovat se jakéhokoliv stavu bolesti či strasti. Paradoxem však může být i destruktivní rozhodnutí, za použití téhož pravidla, vedoucí k ničení jedince a právem se ptáme, proč toto mozek vůbec dovolí? 

Při pečlivém zkoumání vyhodnocovacího procesu zjistíme, že někdo se například nedokáže rozhodnout proti vůli svých rodičů a tak raději trpí a dělá, co sám nechce, jenom aby nepřinesl zranění jim. Jinému bylo vštěpováno, že z práce se není možné radovat a že pracovat se musí pro penízky a ubohý jedinec nedokáže odejít ze svého frustrujícího zaměstnání a začít dělat to, co má rád, což pak dělá stejně zadarmo. Další se dokonce dokáže radovat z vlastní přísnosti sám na sebe a z trýznění sebe sama různými těžkými úkoly.

Mohl bych zde jmenovat velkou řadu různých kombinací lidských povah, jež vznikají a utvářejí se výchovou a co je důležité, dojde ke spojení převzatých „dobrých“ doporučení od předavatelů návyků na kladnou emoci. Nečinění těchto implantovaných skutků a rozhodování se proti nim pak přináší emoci zápornou. Do hry však postupně během života vstupují i další faktory a důležitost dobrých rozhodnutí nabývá na váze.

Jednoho dne se stane, že náš první příklad nesouhlasí s názorem svých rodičů a je pevně přesvědčen, že se mýlili a překoná negativní emoci a vyjde svojí cestou, druhý najde práci svých snů,  musí se rozhodnout, zda poruší  vštípenou zásadu a  odejde ze své nudné činnosti a sebetrýznitel potká skupinu pohodářů a rozhodne se proti sobě začít dělat na prvním místě dobře hlavně sám sobě. Všichni půjdou zcela zákonitě proti svému naprogramovanému emočnímu systému, proti záporným emocím strachu a pocitu viny.

Dochází zde k hledání cesty s nejmenším prožitkem psychické bolesti. Z praxe vím, že v mnoha případech nevědomě používané rodičovské manipulativní techniky, totiž vzbuzování pocitů strachu a viny u dítěte s sebou nese neschopnost dospělého jedince udatně vést souboj s dospělými manipulátory a tak se místo podřizování postavit na vlastní nohy a vyhlásit vlastní nezávislost s plnou odpovědností za své rozhodnutí.

Naštěstí je z tohoto výchovného kruhu cesta ven. Výchozí branou do nového světa, našeho vlastního světa, je schopnost se rozhodovat. Rozhodnout se být sám sebou, najít své vlastní životní poslání, rozhodnout se aktivně přispívat do lidské společnosti tím nejlepším, co umím a mám. Rozhodnout se milovat sebe a své bližní, správně se chovat ke svému tělu a k penězům a budovat vztahy, jenž svojí existencí obohatí i mě samotného. To vše dohromady vytváří synergický model našich čtyřech oblastí a budete se divit jak nádherně a s počítačovou přesností vám mozek začne „posílat“ příjemné emoce pohody a vlastní sebechvály.

 Naštěstí naše podvědomí ví, co je pro nás dobré a i když nemá možnost s námi verbálně komunikovat, používá hlas emocí, tužeb a obrazů. Nepropadněme proto úzkostlivému lpění na starých převzatých hodnotách a rozhodněme se dnes pro novou cestu do světa vnitřní pohody a rovnováhy následováním a umocňováním  kladných emocí.

ÚKOLY

1. Napiš si jednu nejdůležitější věc, kterou se již snažíš dlouho změnit a stále se ti to nedaří. 

2. Učiň rozhodnutí, že i přes veškeré nepříjemné pocity a prohry v tomto případě vyhraješ. Využij síly svého rozhodnutí a představuj si, jak se budeš cítit při vítězství.

3. Najdi si někoho, kdo již v této oblasti vyhrál a spoj se s ním

4. Najdi si vhodnou knihu na podobné téma

Sdílet na Facebooku

Doporučujeme:  Muj-kompas.cz | CD Time management | CD o výchově dětí | DVD o talentu | DVD o dobrém pocitu | Životní partner | DVD finance | Jak zbohatnout | | Dobrý pocit | Léčba deprese | Partnerske vztahy | Emocni-rovnice.cz
Copyright © 2013  MindSoft s.r.o. Ochrana osobních údajů | RSS