eshop muj-kompas.cz


Deprese a její projevy napsal: kolektiv Mindsoft


Na světě trpí depresí 340 miliónů lidí. Častěji se s depresí potýkají ženy, ale nevyhýbá se ani mužům. Projevy tohoto onemocnění bývají velmi individuální, zejména v adolescenci jsou obvyklé zcela atypické projevy. Přinášíme vám nejčastější příznaky depresí.

Ztráta zájmu

Deprese jsou spojeny s celkovým poklesem zájmu o cokoliv. Myšlenky se točí hlavně kolem vlastního utrpení, bezvýchodné situace a beznadějné budoucnosti. Chybí energie, aktivita je silně snížena. Únava přichází i po nepatrné námaze.

Špatná nálada

Člověku trpícímu depresí chybí schopnost radovat se.  Ta je zastíněna neustálým pocitem smutku a prázdnoty. Skleslá nálada se ze dne na den příliš nemění, neodpovídá okolnostem, může se charakteristicky měnit během dne. Obvykle nejtíživější bývají rána, během dne se nálada zlepšuje a utrpení opět narůstá k večeru. Radost nepřináší ani činnosti, které dříve člověka těšily. Dochází k citové vyprahlosti a pocitům osamění, kdy se člověk cítí být v tom všem sám, nikdo mu nerozumí, je nepochopen. Dostává se do bludného kruhu, raději se před takovým okolím uzavírá do izolace vlastního smutku, a tím více klesá do své deprese.

Porucha psychomotoriky a vůle

Psychomotorické tempo depresivního člověka může být výrazně sníženo. Takový člověk působí zpomaleným dojmem. Nejde jen o jaksi unaveně působící pohyby, kterým chybí špetka energie, ale také o tempo myšlení, které je ovlivněno nechutí k aktivitě, ztrátou vůle a neschopností rozhodovat se.

Nejasná budoucnost

Budoucnost člověka žijícího s depresí je příliš nejasná na to, aby byla dostatečně únosná. Život ztrácí smysl, nejsou vidět cesty, kterými se vydat. Je velmi obtížné je s takovou přítěží, jakou je deprese, hledat, plánovat, rozvířit mraky na nebi a hledat životadárné paprsky slunce. Jasnějším východiskem jsou často myšlenky na sebevraždu, nebo alespoň chuť se nějak potrestat za svou bezcennost.

Další psychické změny

Deprese s sebou přinášejí zhoršené soustředění, pozornost a poruchy paměti, ale také snížené sebevědomí a sebedůvěru a s tím související pocity viny a bezcennosti. Jedinci trpící depresí také často trpí poruchami spánku, ztrátou chuti k jídlu. Často se také u depresí vyskytuje úbytek hmotnosti jedince nebo ztráta zájmu o sex.

Trpíte depresí a potřebujete pomoc? Využijte našich konzultací.

Přečtěte si také:
První pomoc při depresi

Stáhni si PDF verzi

Sdílet na Facebooku

Doporučujeme:  Muj-kompas.cz | CD Time management | CD o výchově dětí | DVD o talentu | DVD o dobrém pocitu | Životní partner | DVD finance | Jak zbohatnout | | Dobrý pocit | Léčba deprese | Partnerske vztahy | Emocni-rovnice.cz
Copyright © 2013  MindSoft s.r.o. Ochrana osobních údajů | RSS