eshop muj-kompas.cz


Anorexie – příčiny jejího vzniku


napsala: Hanka Janoušková

Možná se také zamýšlíte nad tím, proč se některé ženy a dívky, a ve výjimečných případech také muži, dobrovolně trápí hlady, odpírají si vše – snad jen krom pár gramů zeleniny – a stále se domnívají, že jsou tlustí. Věřte, že mentální anorexie, jedna z poruch příjmu potravy, má více než jednu příčinu vzniku. Protože se na jejím rozvoji podílí více různých faktorů, hovoří se o bio-psycho-sociální podmíněnosti mentální anorexie.

Mezi příčiny vzniku mentální anorexie tak mohou patřit vlivy biologické, psychické, ale i společenské. Která příčina má v tom kterém případě největší vliv, nelze jednoznačně určit, a proto je mentální anorexii vždy potřeba řešit jako komplexní problém.

Anorexie a její příčiny

 1. Biologické faktory – např. puberta a s ní spojena emoční labilita, menstruační cyklus, kdy amenorea předchází poklesu tělesné hmotnosti apod.
 2. Sociální a kulturní faktory – kult štíhlého těla, negativní vliv reklamy a médií, tlak na ženy v souvislosti s jejich profesí či sportovní kariérou.
 3. Životní události – šikana kvůli tělesnému vzhledu, problémy v rodině, sexuální zneužívání, odloučení od rodiny, nemoc.
 4. Rodinné a genetické faktory – charakter rodiny, výskyt anorexie u matky či sestry.
 5. Emocionální faktory – depresivní a úzkostné příznaky.
 6. Osobnost a další psychické charakteristiky – zaměření na úspěch, perfekcionismus, nízké sebehodnocení, dodržování společenských norem, absence nezávislé vůle.

Anorexie a vlivy rodiny

Zaměřme se trochu blíže na vlivy rodiny, které u dívek mohou při vzniku mentální anorexie hrát důležitou roli. Jak už jsme uvedli, jednoznačné příčiny určit nelze. Z různých průzkumů ovšem vyplývá, že charakteristiky rodin, v jádru kterých se vyskytuje osoba s mentální anorexií, jsou dost podobné:

 1. Rodiny jsou izolované, uzavřené, chránící se vůči okolí, jako by čekaly hrozbu zvenku a vše cizí bylo nebezpečné.
 2. Členové rodiny jsou přehnaně ochraňující a pečující o sebe navzájem.
 3. Členové rodiny nerespektují osobní hranice a soukromí jednotlivce.
 4. Rodiny jsou rigidní a nepřizpůsobivé vývojovým změnám v rodině (s dítětem se zachází jako s dítětem, i když je mu třeba více než třicet let).
 5. Rodiny nevyjadřují emoce a nedostatečně řeší konflikty.
 6. Rodiče nadřazují své rodičovství nad své partnerství. Mezi rodiči často existuje neventilovaný partnerský problém.

Kdybychom chtěli všechny tyto charakteristiky shrnout, viděli bychom, že rodina trpí zejména nedostatkem komunikace, ale také v ní jednotlivcům chybí osobní svoboda a přirozená míra soukromí. Dívka žijící v takové rodině je stále sledována, není jí dovoleno, aby se přirozeně vyvíjela, protože je stále viděna jako nesvéprávné dítě. Rodiče ji přehnaně chrání proti „nebezpečným vlivům“ zvenku, ale její problémy s ní nejsou schopni dostatečně komunikovat a řešit. Dívka navíc v jejich vztahu cítí určitou přetvářku. Své partnerské problémy si pravděpodobně minimálně jeden z rodičů kompenzuje právě na přehnané péči o své potomky.

Přečtěte si také:

Anorexie

Pomocná literatura:

Krch, F.D.: Poruchy příjmu potravy, Grada 1997.

Vodáčková, D. a kol.: Krizová intervence, Portál 2002.

Stáhni si PDF verzi

Sdílet na Facebooku

Doporučujeme:  Muj-kompas.cz | CD Time management | CD o výchově dětí | DVD o talentu | DVD o dobrém pocitu | Životní partner | DVD finance | Jak zbohatnout | | Dobrý pocit | Léčba deprese | Partnerske vztahy | Emocni-rovnice.cz
Copyright © 2013  MindSoft s.r.o. Ochrana osobních údajů | RSS